PLDEGBRULT
Meniu Kontaktai

Eugeniusz Józef Tyszkiewicz

ADVOKATAS


Garbary g. 10/2,

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 601 764281

tel./fax: +48 95 736 0101

rechtsan@sukurs.com.pl

Kontakt

Komanda

Biuro steig?jas ? advokatas Eugeniusz Tyszkiewicz, kuris 1990 m. baig? Vroclavo universiteto teis?s fakultetą, prieš tai baig? Liublino Marijos Sklodovskos ? Kiuri universiteto istorijos fakultetą. Iki advokato praktikos dirbo vyriausybin?s administracijos organuose,Eugeniusz Tyszkiewicz Didžiosios Lenkijos Gožovo Mechanikos ?moni? ,,URSUS? Generaliniu direktoriumi. 1992 m. išlaik? teis?s konsultanto egzaminą ir buvo ?rašytas ? Zelonos Guros apygardos Advokat? tarybos teisinink? ? konsultant? sąrašą. Daug met? dirbo teisininku ? konsultantu, buvo sindiku kel?tose Didžiosios Lenkijos Gožovo ?mon?se. 2004 m. advokatas Eugenijuš Tiškevič buvo ?rašytas ? Zelonos Guros Advokat?ros apygardos tarybos advokat? sąrašą. Tais pačiais metais ?steig? teisini? paslaug? biurą.

Teisini? paslaug? biure dirba aukštos kvalifikacijos teisininkai ir kolegos, turintys patirt? ir plačią praktiką darbe su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Teisini? paslaug? biuro darbuotojai pasižymi prieinamumu, profesionalumu, susidom?jimu darbu ir sąžiningumu vykdant savo pareigas.

Teisini? paslaug? biuras taip pat bendradarbiauja su teisininkais, specializuojančiais atitinkamose teis?s srityse, esant b?tinumui, kuria specialias komandas ad hoc, patenkinančias atitinkamo kliento reikalavimus. Be to, Teisini? paslaug? biuras bendradarbiauja su kit? sriči?, toki? kaip finansai, bankininkyst?, nekilnojamojo turto valdymas, ?vertinimas, Europos Sąjungos fondai, Specialistais.