PLDEGBRULT
Menu Kontakt

Eugeniusz Józef Tyszkiewicz

ADWOKAT


ul. Garbary 10/2,

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. kom. +48 601 764281

tel./fax: +48 95 736 0101

rechtsan@sukurs.com.pl

Kontakt

Oferta

Kancelaria Adwokacka adw. Eugeniusza Tyszkiewicza świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa.

Wieloletnie doświadczenie założyciela Kancelarii oraz odpowiedni dobór pracowników zapewnia klientom kompleksową pomoc prawną.

Kancelaria świadczy usługi i doradztwo prawne m.in. w dziedzinie:

? prawa cywilnego:

-doradzając klientom w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego,

-sporządzając projekty wezwań do zapłaty, umów, pism procesowych,

-uczestnicząc w czasie prowadzonych przez klientów negocjacji,

-sporządzając opinie prawne,

-reprezentując klientów na każdym etapie postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego,

? prawa gospodarczego:

-doradzając klientom w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej,

-prowadząc stałą obsługę podmiotów prawa handlowego,

-sporządzając projekty umów gospodarczych, aktów założycielskich, statutów oraz uchwał organów spółek,

-biorąc udział w negocjacjach handlowych,

-dokonując rejestracji i zmian podmiotów w KRS,

? prawa upadłościowego i naprawczego:

-korzystając z długoletniego doświadczenia Kancelarii w zakresie tej dziedziny prawa Kancelaria służy doradztwem w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego,

-reprezentując upadłego bądź wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,

-opracowując wnioski o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej,

? prawa rodzinnego i opiekuńczego:

-służąc klientom doradztwem w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych,

-sporządzając projekty umów majątkowych małżeńskich,

-reprezentując klientów w postępowaniu sądowym w sprawach o rozwiązanie małżeństwa, alimenty,

? prawa pracy:

-służąc klientom doradztwem w zakresie prawa pracy,

-doradzając w sporach pracowniczych,

-reprezentując pracowników i pracodawców na każdym etapie postępowania sądowego,

? prawa nieruchomości:

-służąc klientom doradztwem przy nabywaniu, zbywaniu, zagospodarowaniu i zarządem nieruchomości,

-reprezentując w postępowaniu wieczystoksięgowym,

? prawa karnego:

-podejmując się obrony klientów na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,

-reprezentując osoby poszkodowane w wyniku popełnienia przestępstwa,

-sporządzając projekty pism w toku postępowania sądowego,